Uhibbuki fillah.

"Saya sayangkan kamu kerana Allah S.W.T"