Kerja.

Banyak kehendak dari keperluan.

Nak dilistkan. Peh, banyak sangat.
Itu nak, ini nak.

Ish ish ish.