Mencari pelukis cover Zine SDC.

Aku sudah siap details dalam.
Cuma sekarang covernya belum siap.

Engko cakap senang.
Aku nak yang kreatif.

Temanya,
"Sembunyi"

Kabarkan aku.
Pada yang mahu.

Aku ada.